ქართული ფორუმი
ქართული ფორუმი
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3

Page 3 of 9 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Go down

საუკეთესო მკვლელი ქალი 3

დიანა ბრაჩო
 
ჟაკლინ ბრაკამონტესი
 
მაიტე პერონი
 
ბელინდა
 
დომინიკა პალეტა
 
დულსე მარია
 
მარია როხო
 
სილვია ნავარო
 
 
 
View results

მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3 - Page 3 Empty Re: მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3

Post by SoyGonzalita on Thu Sep 16, 2010 5:36 pm

ici ra me simartles arasodes davudzaxeb dacirebas raa, da me ar mitqvams rom maite gadasarevi msaxiobia ; ) me vtqvi rom mis fanebs imaze guli wydebat rom sul mas akritikebt ; ) me aseti shtabechdileba mrcheba : ) me mainc gitxarit chemi azri ; ) icit raa ?! me ar var maites fani magram arc me msiamovnebs ukve es yvelaferiii, iseti shtabechdileba mrcheba rom maite yvelaze metad gdzultt raaa ; ) maite rom aseti sashineleba iyos arcert serialshi ar aiyvandnen! da morchit "simartlis" laparaks!
SoyGonzalita
SoyGonzalita

Posts : 746
Join date : 10.09.10
Age : 23
Location : Georgia : )

Back to top Go down

მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3 - Page 3 Empty Re: მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3

Post by Guest on Thu Sep 16, 2010 6:33 pm

forumis mnishvneloba ici raaris??? unda ilaparako is rasac fiqrob,unda gaakritiko,sheaqo,lanzgo
aba forumi marto imistvis kiar arsebobs fotoebi dado da izaxo rom esa da is msaxiobi da seriali mogwons. uamrav forumze var daregistrirebuli da msgavsi ram ar gamigia rom iuzers utxra ar tqva es tore vigacas ewyibnebao. ra sisulelea . mashin forumis arsebobas saertod ar aq azri.

Guest
Guest


Back to top Go down

მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3 - Page 3 Empty Re: მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3

Post by marus(A) on Thu Sep 16, 2010 6:37 pm

edithmari wrote:ici ra me simartles arasodes davudzaxeb dacirebas raa, da me ar mitqvams rom maite gadasarevi msaxiobia ; ) me vtqvi rom mis fanebs imaze guli wydebat rom sul mas akritikebt ; ) me aseti shtabechdileba mrcheba : ) me mainc gitxarit chemi azri ; ) icit raa ?! me ar var maites fani magram arc me msiamovnebs ukve es yvelaferiii, iseti shtabechdileba mrcheba rom maite yvelaze metad gdzultt raaa ; ) maite rom aseti sashineleba iyos arcert serialshi ar aiyvandnen! da morchit "simartlis" laparaks!
getanxmebi mari martalia imdenad dzlieri msaxiobi ar aris rogorc sxvebi,magram arc dasamcirebeli ar chirs araperi mase rom iyos arc panebi eyoleboda arc televiziashi ar iqneboda eseigi ragacis nichi mainc aqvs ara? da gmertma rogoric sheqmna adamiani isetia da aravis ar aqvs upleba mas win agudges da gaakritikos gakritikebac sheidzleba magram yvelaperi zomierebis parglebshi da maites shesadzulebeli namdvilad araperi ar chirs aravis ar aqvs upleba adamiani gansajos da kidev uaresi zedmetad gansajos
marus(A)
marus(A)

Posts : 674
Join date : 25.08.10
Age : 25

Back to top Go down

მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3 - Page 3 Empty Re: მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3

Post by Guest on Thu Sep 16, 2010 6:39 pm

marus(A) wrote:
edithmari wrote:ici ra me simartles arasodes davudzaxeb dacirebas raa, da me ar mitqvams rom maite gadasarevi msaxiobia ; ) me vtqvi rom mis fanebs imaze guli wydebat rom sul mas akritikebt ; ) me aseti shtabechdileba mrcheba : ) me mainc gitxarit chemi azri ; ) icit raa ?! me ar var maites fani magram arc me msiamovnebs ukve es yvelaferiii, iseti shtabechdileba mrcheba rom maite yvelaze metad gdzultt raaa ; ) maite rom aseti sashineleba iyos arcert serialshi ar aiyvandnen! da morchit "simartlis" laparaks!
getanxmebi mari martalia imdenad dzlieri msaxiobi ar aris rogorc sxvebi,magram arc dasamcirebeli ar chirs araperi mase rom iyos arc panebi eyoleboda arc televiziashi ar iqneboda eseigi ragacis nichi mainc aqvs ara? da gmertma rogoric sheqmna adamiani isetia da aravis ar aqvs upleba mas win agudges da gaakritikos gakritikebac sheidzleba magram yvelaperi zomierebis parglebshi da maites shesadzulebeli namdvilad araperi ar chirs aravis ar aqvs upleba adamiani gansajos da kidev uaresi zedmetad gansajos
mayurebels yvelafris ufleba aqvs
ufleba aqvs msaxiobi imdenad gaakritikos ramdenadac surs
sheignet es xalxo
damcirebaa kritika? aba kritikosebs raga vutxrat?

Guest
Guest


Back to top Go down

მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3 - Page 3 Empty Re: მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3

Post by marus(A) on Thu Sep 16, 2010 6:42 pm

mere tqven orives ertad aketebt da tu ase gindat landzgva landzeg mashin da iyavit rac martalia martaliaa
marus(A)
marus(A)

Posts : 674
Join date : 25.08.10
Age : 25

Back to top Go down

მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3 - Page 3 Empty Re: მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3

Post by SoyGonzalita on Thu Sep 16, 2010 7:07 pm

icit xalxoo ras getyvit ? ; ) me tqventvis ar amikrdzalavs  araferi ; ) rac gindat is tqvit magram me ase vfiqrob rom maites fanebs dzalian wyint! mere mec mwyins rom chems megobrebs guli stkivat! chemi saqme araa tqven rac gindat ilapraket! ; )  : D ui xoo ; ) ro idzaxit maite araao lamazio : ) sheidzleba axla ar gitqvamt magram xshirad gamigonia ; ) da dulce mairas aqebt ; ) arafrit chamouvardeba mag dulces ; ) !!! ar wamekidot axla yvela!!! me chemi azri davafiqsire! an dametanxmet an ara!
SoyGonzalita
SoyGonzalita

Posts : 746
Join date : 10.09.10
Age : 23
Location : Georgia : )

Back to top Go down

მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3 - Page 3 Empty Re: მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3

Post by MarOoOoOoO on Thu Sep 16, 2010 7:42 pm

aba ra gvwyinss ara es kargii saqcielii raaa yovel wutas maites gakritikeba sxva msaxiobii ar arsebobs ukve yelshiaa raa amosuliiiii maites madenii landgva daa gakritikebaa didi bodishit magarm tkven arc kritikosebii xart daa arcccc rejisorebii ase rommmm cotaa dawynardiit raaa..... maitee gviyvars mis panebs daa araa karigi mosasmenii rogor gilandgaven kumirs

MarOoOoOoO

Posts : 284
Join date : 25.08.10

Back to top Go down

მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3 - Page 3 Empty Re: მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3

Post by MarOoOoOoO on Thu Sep 16, 2010 7:43 pm

daa admins vtxov gaitvaliswonoss es!!!!

MarOoOoOoO

Posts : 284
Join date : 25.08.10

Back to top Go down

მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3 - Page 3 Empty Re: მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3

Post by Guest on Thu Sep 16, 2010 7:46 pm

am pirobebshi postvac araa sasiamovno
em iuzeri avr da rasac minda imas vityvi wesebis farglebshi
wesebi ar mikrzalavs chemi azris gamotqmas
visac guli shetkiva nu waikitxavs me rasac minda imas vityvi

xalxo tbilisis forumze xart daregistrirebuli vinme??? verafrit vregistrirdebi
ai iqaa zalian kargi garchevebi amaswinat wavikitxe da momewona
yvela imas ambobs rac undat da akrzalevbs ar aq adgili
arc vinmes gulistkivilis gamo xdeba msgavsi rameebi
am forums mgoni metismetad konservatori xalxi stumrobs

Guest
Guest


Back to top Go down

მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3 - Page 3 Empty Re: მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3

Post by MarOoOoOoO on Thu Sep 16, 2010 7:49 pm

chvenccc iuzerebii varrttt da ar gvsiamovnebs chvenii kumisirs landgva magarm radgan shen es siamovnebas ganichebs miwastan gagiswrorebia me mkidia me chemi azrii vtkvii rac mtavaria maite chmetvisaa yvelaperiiii aii shen rac ginda is tkviiii me chemii azriii gamovtkvii exla shenii sakmis shen ici

MarOoOoOoO

Posts : 284
Join date : 25.08.10

Back to top Go down

მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3 - Page 3 Empty Re: მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3

Post by marus(A) on Thu Sep 16, 2010 7:56 pm

mere eg gonieri da sasiamovno saqcielia ertmanetis kumirebis landzgva? da tu aq aseti wesieri xalxia mshin ras ilandzgebit rom ilandzgebit sxva salaparako veraperi naxeet? ki sheidzleba adamiani galandzgo an gaakritiko amis upleba yvelas gvaqvs tu ratqmaunda imsaxurebs da tu ar imsaxurebs tyuila ras lanzgavt erti rom landzgavt xalxi atas simwares da ubedureba itmens da tqvena adamiani rom ar galandzgot da ise isaubrot ar sheidzleba motmenaaa? da tu landzgavt galandzget magram yvelapers sazgvari aqvs da am sazgvars ar unda gadacildes adamiani da tqven maites miwastan asworebt memgoni eg wesieri da zomieri saqcieli namdvilad araaaaa
marus(A)
marus(A)

Posts : 674
Join date : 25.08.10
Age : 25

Back to top Go down

მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3 - Page 3 Empty Re: მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3

Post by Admin on Thu Sep 16, 2010 7:59 pm

aq chems gareshe akrzalvebs veravin daawesebs
zalian gtxovt chems gasaketebels sxvebi nu itvisebt
me rac wesebis dargveva iqneba tavad mivutiteb iuzers chems magivrad nu ilaparakebt მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3 - Page 3 546875
yvela iuzers mogiwodebt ertmanets pativi scet
tumcaga es ar exeba msaxiobis galanzgvas
ar davushveb pirad sheuracxofas danarcheni ar ikrzaleba araferi
esec gaitvaliswinet

_________________
მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3 - Page 3 02qg4მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3 - Page 3 3486c
მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3 - Page 3 R8cpr

Admin
Admin

Posts : 2424
Join date : 23.08.10
Age : 28

https://geoforum.forum2x2.ru

Back to top Go down

მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3 - Page 3 Empty Re: მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3

Post by Guest on Thu Sep 16, 2010 8:02 pm

caminhos das indias wrote:დღეს ვუყურე ჟაკლინის სერიას როგორ იღებდნენ
ვაიმე რა დამთრგუნველი სერია იქნება
ჟაკლინს ყავს მასზე გაცილებით უფროსი ქმარი რომელიც სცემს
რის შედეგადაც ჟაკი ფსიქოლოგიურად გაუწონასწორებელი ხდება
გადამღები ჯგუფი ჟაკის გმირზე ძალიან საინტერესოდ საუბრობდა
თავად ალეხანდრო ტომასი(ჟაკის ქმარი) აღიარებს რომ ჟაკის ძალიან რთული მისია დააკისრეს ამ როლის შესრულებით
ასევე ჟაკლინი ამბობს როომ პედრომ მისი ამ როლზე დამტკიცებით ძალიან დიდი ექსპერიმენტი ჩაატარა მასზე როგორც მსაციობზე
პედრო ამბობს რომ ჟაკი ამ როლზე ძალიან კარგად მუშაობს
იქვე დასძენს რომ ჟაკლინის გმირის ისტორია იქნება ყველა მძიმე ისტორია სეზონში
"ჟაკლინმა უნდა შექმნას გმირი რომელიც მაყურებელს სულიერად შეძრავს,მისი გმირი უნდა იყოს მექსიკის საზოგადოებისთვის მაგალითი რადგანაც მექსიკაში დაბალი ფენის წარმომადგენლებში ხშირია ასეთი ძალადობა,ბევრი ქალი ექცევა ასთი წნეხის ქვეშ და სწორედ ეს რეალობა უნდა გადმოცეს ჟაკლინმა მის გმირში.მან უნდა გამოიწვიოს ემოცია რომელიც ქალებს მაგალითს მისცემს დაიცვან თავი ისეთი ქმრებისგან როგორიც ირმას ყავს.თუმცა არა მკვლერლობით არამედ სხვა გზით."_ამბობს ტორესი

ფლავიო მედინა კი აცხადებს რომ_"ალეხანდრო ტომასის გმირს ძალიან უყვარს თავისი ცოლი ,ის გულის სიღრმეში ძალიან განიცდის რომ ასე ექცევა ცოლს,მას ჰგონია რომ ირმა უმწეო ბავშვია რომელიც უნდა დაიმორჩილოს მაგრამ ერთ დღესაც აღმოაჩენს რომ ეს ასე არაა"
ჟაკლინი_"ჩემი გმირი იყო ბავშვი რომელიც ილუზიებით ცხოვრობდა მაგრამ ეს ილუზია მას ჯოჯოხეთად ექცა , რამაც მას ცხოვრება დაუმახინჯა და აიძულა მკვლელი გამხდარიყო"
სილვია ეუხენია დეზბესი ამბობს რომ ჟაკლინის გმირი ეზებდა ბედნიერებას (მგონი აქ ამბობს რომ ირმა ფეხმძიმედაა ვერ გავიგე კარგად ჩქარა ლაარაკობდა)
მაფერ სუარესი(ირმას ისტორიის ავტორი) ამბობს რომ ეს იყო დიდი გამოცდა არა მარტო ჟაკლინის არამედ მთელი გადამღები ჯგუფის.ჩვენ ბევრი ვიმუშავეთ და ძალიან შევეცადეთ რომ ეს მტკივნეული ისტორია მაყურებლამდე სათანადოდ მიგვეტანა. რაც შეეხება ჟაკლინს ეს იყო ძალიან რთული სამუშაო როგორც მსახიობური ისევე ფიზიკური თვალსაზრისით.როცა სერია გამოოვა ყველანი დარწმუნდებით რამდენად მძიმე იყო ეს.
msgavsi informacia gindat maiteze da dianaze???gadasagebi moednidan
tu am oromtrialshi esec ar wagikitxavt

Guest
Guest


Back to top Go down

მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3 - Page 3 Empty Re: მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3

Post by marus(A) on Thu Sep 16, 2010 8:03 pm

landzgon magram yvelapers sazgvari aqvs da amis atana martlac rom sheudzlebelia yvelaze metad ver vitan usamarlobas da ase tu gagrdzelda saertod waval am porumidan da agar shemoval da bareoric tu ar momyves da mere meyolet kargad da landzget da iyavit
marus(A)
marus(A)

Posts : 674
Join date : 25.08.10
Age : 25

Back to top Go down

მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3 - Page 3 Empty Re: მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3

Post by Guest on Thu Sep 16, 2010 8:05 pm

vaime mgoni jobia forumidan me wavide
am pirobebshi ver viqnebi
ar shemchames am peronis gulistvis მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3 - Page 3 438833 მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3 - Page 3 438833 ar megona romelime forumze aset akrzalvebs tu movismendi
soflis klubshi mgonia tavi

Guest
Guest


Back to top Go down

მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3 - Page 3 Empty Re: მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3

Post by marus(A) on Thu Sep 16, 2010 8:11 pm

aq aravin arapers ar gikrdzalavs me magalitad jacky miyvars perronze metad magram geubnebi usamartloas ver vitantqo da aramgonia es shentvisac sasiamovno iyos rac ginda is dawere magram landzgvasac sazgvari aqvs
marus(A)
marus(A)

Posts : 674
Join date : 25.08.10
Age : 25

Back to top Go down

მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3 - Page 3 Empty Re: მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3

Post by Guest on Thu Sep 16, 2010 8:24 pm

kargi xo tu ase moqmedebs tqvenze imas davwer mashin rasac ar vfiqrob. gavitvaliswoneb awi. tan adminmac mowera rom cota tavi shemekavebina

Guest
Guest


Back to top Go down

მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3 - Page 3 Empty Re: მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3

Post by Admin on Thu Sep 16, 2010 8:29 pm

mokled caminos das indias anu lelas gafrtxileba migebuli aqvs
imedia wi tavs sheikavebt yvela

_________________
მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3 - Page 3 02qg4მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3 - Page 3 3486c
მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3 - Page 3 R8cpr

Admin
Admin

Posts : 2424
Join date : 23.08.10
Age : 28

https://geoforum.forum2x2.ru

Back to top Go down

მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3 - Page 3 Empty Re: მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3

Post by Admin on Thu Sep 16, 2010 8:51 pm

caminhos das indias wrote:
caminhos das indias wrote:დღეს ვუყურე ჟაკლინის სერიას როგორ იღებდნენ
ვაიმე რა დამთრგუნველი სერია იქნება
ჟაკლინს ყავს მასზე გაცილებით უფროსი ქმარი რომელიც სცემს
რის შედეგადაც ჟაკი ფსიქოლოგიურად გაუწონასწორებელი ხდება
გადამღები ჯგუფი ჟაკის გმირზე ძალიან საინტერესოდ საუბრობდა
თავად ალეხანდრო ტომასი(ჟაკის ქმარი) აღიარებს რომ ჟაკის ძალიან რთული მისია დააკისრეს ამ როლის შესრულებით
ასევე ჟაკლინი ამბობს როომ პედრომ მისი ამ როლზე დამტკიცებით ძალიან დიდი ექსპერიმენტი ჩაატარა მასზე როგორც მსაციობზე
პედრო ამბობს რომ ჟაკი ამ როლზე ძალიან კარგად მუშაობს
იქვე დასძენს რომ ჟაკლინის გმირის ისტორია იქნება ყველა მძიმე ისტორია სეზონში
"ჟაკლინმა უნდა შექმნას გმირი რომელიც მაყურებელს სულიერად შეძრავს,მისი გმირი უნდა იყოს მექსიკის საზოგადოებისთვის მაგალითი რადგანაც მექსიკაში დაბალი ფენის წარმომადგენლებში ხშირია ასეთი ძალადობა,ბევრი ქალი ექცევა ასთი წნეხის ქვეშ და სწორედ ეს რეალობა უნდა გადმოცეს ჟაკლინმა მის გმირში.მან უნდა გამოიწვიოს ემოცია რომელიც ქალებს მაგალითს მისცემს დაიცვან თავი ისეთი ქმრებისგან როგორიც ირმას ყავს.თუმცა არა მკვლერლობით არამედ სხვა გზით."_ამბობს ტორესი

ფლავიო მედინა კი აცხადებს რომ_"ალეხანდრო ტომასის გმირს ძალიან უყვარს თავისი ცოლი ,ის გულის სიღრმეში ძალიან განიცდის რომ ასე ექცევა ცოლს,მას ჰგონია რომ ირმა უმწეო ბავშვია რომელიც უნდა დაიმორჩილოს მაგრამ ერთ დღესაც აღმოაჩენს რომ ეს ასე არაა"
ჟაკლინი_"ჩემი გმირი იყო ბავშვი რომელიც ილუზიებით ცხოვრობდა მაგრამ ეს ილუზია მას ჯოჯოხეთად ექცა , რამაც მას ცხოვრება დაუმახინჯა და აიძულა მკვლელი გამხდარიყო"
სილვია ეუხენია დეზბესი ამბობს რომ ჟაკლინის გმირი ეზებდა ბედნიერებას (მგონი აქ ამბობს რომ ირმა ფეხმძიმედაა ვერ გავიგე კარგად ჩქარა ლაარაკობდა)
მაფერ სუარესი(ირმას ისტორიის ავტორი) ამბობს რომ ეს იყო დიდი გამოცდა არა მარტო ჟაკლინის არამედ მთელი გადამღები ჯგუფის.ჩვენ ბევრი ვიმუშავეთ და ძალიან შევეცადეთ რომ ეს მტკივნეული ისტორია მაყურებლამდე სათანადოდ მიგვეტანა. რაც შეეხება ჟაკლინს ეს იყო ძალიან რთული სამუშაო როგორც მსახიობური ისევე ფიზიკური თვალსაზრისით.როცა სერია გამოოვა ყველანი დარწმუნდებით რამდენად მძიმე იყო ეს.
es yvelaferi jakize da mis seriaze tqves??? მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3 - Page 3 751747 მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3 - Page 3 751747 მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3 - Page 3 751747 მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3 - Page 3 751747 მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3 - Page 3 800389 მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3 - Page 3 800389 მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3 - Page 3 800389 rogor davintrigdi
gaixare rom dawere
zan mesiamovna am yvelafris wakitxva

_________________
მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3 - Page 3 02qg4მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3 - Page 3 3486c
მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3 - Page 3 R8cpr

Admin
Admin

Posts : 2424
Join date : 23.08.10
Age : 28

https://geoforum.forum2x2.ru

Back to top Go down

მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3 - Page 3 Empty Re: მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3

Post by Guest on Thu Sep 16, 2010 11:09 pm

xo yvelaferi jakize daq mis seriaze tqves
shemezlo sxvebzec momezia mara ar undat mgoni da mec raze viwvalo
mag infos satargmnad imdeni viwvale ro...... მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3 - Page 3 349916

Guest
Guest


Back to top Go down

მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3 - Page 3 Empty Re: მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3

Post by Admin on Thu Sep 16, 2010 11:17 pm

გამიხარდა რომ ჟაკლინის სერიაზე ასე საინტერესოდ ისაუბრეს
უფრო მეტად დავინტერესდიიიიიიიიიიიი

_________________
მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3 - Page 3 02qg4მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3 - Page 3 3486c
მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3 - Page 3 R8cpr

Admin
Admin

Posts : 2424
Join date : 23.08.10
Age : 28

https://geoforum.forum2x2.ru

Back to top Go down

მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3 - Page 3 Empty Re: მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3

Post by MarOoOoOoO on Thu Sep 16, 2010 11:17 pm

tuu moipoveb maiteze madlobeli dagrchebii mee piradaad. mgoni sxva maites pansac guxardebaa

MarOoOoOoO

Posts : 284
Join date : 25.08.10

Back to top Go down

მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3 - Page 3 Empty Re: მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3

Post by Guest on Thu Sep 16, 2010 11:19 pm

vecdebi yvelanairad
tu arsebobs maites seriaze video gadasagebi moednidan aucileblad vipovi da vtargmni

Guest
Guest


Back to top Go down

მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3 - Page 3 Empty Re: მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3

Post by MarOoOoOoO on Thu Sep 16, 2010 11:20 pm

kargii

MarOoOoOoO

Posts : 284
Join date : 25.08.10

Back to top Go down

მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3 - Page 3 Empty Re: მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3

Post by Guest on Thu Sep 16, 2010 11:22 pm

sxvatashoris jakis seriam mec ufro metad damainteresa
bevrs nishnavs roca reklams uwevs rejisori da tavad rolis shemqmneli
imedi maq igive shtabejdileba damcheba maites seriazec
ertmxriv ragac mtkivneulia jakis gmiris irmas istoria zalian imoqmeda

Guest
Guest


Back to top Go down

მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3 - Page 3 Empty Re: მკვლელი ქალები 3---mujeres asesinas 3

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Page 3 of 9 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum