ქართული ფორუმი
ქართული ფორუმი
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

გამოკითხვები

Page 2 of 5 Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Go down

გამოკითხვები - Page 2 Empty Re: გამოკითხვები

Post by SoyGonzalita on Mon May 09, 2011 12:02 am

namdvilad aqtiuri fanebi hyavs JB-s! Anahi ra shuashi iyo ver mivxvdi magram martali xar!
SoyGonzalita
SoyGonzalita

Posts : 746
Join date : 10.09.10
Age : 23
Location : Georgia : )

Back to top Go down

გამოკითხვები - Page 2 Empty Re: გამოკითხვები

Post by UnaGonzalita on Mon May 09, 2011 12:03 am

SoyGonzalita wrote:namdvilad aqtiuri fanebi hyavs JB-s! Anahi ra shuashi iyo ver mivxvdi magram martali xar!
ara followerebze tu minda saqme anahi haershi aafrens zogs followerebit magram mainc araa lideri xolme
UnaGonzalita
UnaGonzalita

Posts : 937
Join date : 24.08.10
Age : 23

Back to top Go down

გამოკითხვები - Page 2 Empty Re: გამოკითხვები

Post by SoyGonzalita on Mon May 09, 2011 12:04 am

aaa. xo gasagebia! Twisted Evil
SoyGonzalita
SoyGonzalita

Posts : 746
Join date : 10.09.10
Age : 23
Location : Georgia : )

Back to top Go down

გამოკითხვები - Page 2 Empty Re: გამოკითხვები

Post by Ketii on Mon May 09, 2011 12:06 am

Admin wrote:ise rodisaa daregistrireuli eg unda vnaxo erti2 atasi posti aq marto dadebuli Razz
5 tebervals daregistrirda, zustad maxsovs chemi dabadebis dge iko
Ketii
Ketii

Posts : 88
Join date : 07.05.11

Back to top Go down

გამოკითხვები - Page 2 Empty Re: გამოკითხვები

Post by Admin on Mon May 09, 2011 12:06 am

UnaGonzalita wrote:isic cxadia rom anahis 2 milionamde fani ayvs twittershi gamokitxvebshi ki mudam ukana planzea
Shocked Shocked Shocked Shocked imitom rom eg gamokitxvebi aravis ar ainteresebs yvelam icis rom misi kumiri sauketesoaaaaaaaaaa Shocked Shocked Shocked Shocked

iseve rogorc chven
me roca vazlev links jakis gamokitxis aarteben da xmas ar azleven
arasodes ar azleven fanklubebi xmas
roca miarteben xma arasdros ar emateba
imitom rom yvela is gamokitxva rac ideba araoficialuria
igive isinis romelic blogerebze vrceldeba da xma 1 xel ezleva


oficialur gamokitxvebs atareben cnobili jurnalebi da telearxebi
da mtavari isaa rom Cemi gogo iq yoveltvis aris siaSi da yoveltvis xvdeba sauketesoebshi
sadgac idiotur saitze xmis micema ki 0-is tolfasia
igive 50 yvelaze lamazshi ajklini yovelwels xvdeba Question Question mashin roca bevri ver xvdeba iq ytovelwels
mashin roca quinis da karasis yvela gamokitxvashi liderob
pipl en espanolis yvela gamokixvashi liderobs rogorc mshvenieri qali da sauketeso vestidi
rogorc nichieri adamiani swored magens aq mnishvneloba da ara raRac Sterul saitebs romlis msgavsssac nebismieri adamini gaaketebs

_________________
გამოკითხვები - Page 2 02qg4გამოკითხვები - Page 2 3486c
გამოკითხვები - Page 2 R8cpr

Admin
Admin

Posts : 2424
Join date : 23.08.10
Age : 28

https://geoforum.forum2x2.ru

Back to top Go down

გამოკითხვები - Page 2 Empty Re: გამოკითხვები

Post by SoyGonzalita on Mon May 09, 2011 12:08 am

Twisted Evil Meree kargiatqo eg yvelaferiiiii....kargia rom aseti popularuli da motxovnadi msaxiobi da modelia : ) kidev bevri elis win! mere raa : )) ratqmaunda...yvelas tavisi kumiri hgonia sauketeso clown
SoyGonzalita
SoyGonzalita

Posts : 746
Join date : 10.09.10
Age : 23
Location : Georgia : )

Back to top Go down

გამოკითხვები - Page 2 Empty Re: გამოკითხვები

Post by Admin on Mon May 09, 2011 12:09 am

SoyGonzalita wrote: Twisted Evil Meree kargiatqo eg yvelaferiiiii....kargia rom aseti popularuli da motxovnadi msaxiobi da modelia : ) kidev bevri elis win! mere raa : )) ratqmaunda...yvelas tavisi kumiri hgonia sauketeso clown
xoda gixsnit mere rom eg gamokitxvebi 0-is tolfasia
da merwmune arcerti jakis fani listas gamokitxvaze ar atenebs da ar agamebs rogorc tqven ggoniat
da ar romelime blogerze xmis misacemad moiklaven tavs
imitom rom es aravis ainteresebs

_________________
გამოკითხვები - Page 2 02qg4გამოკითხვები - Page 2 3486c
გამოკითხვები - Page 2 R8cpr

Admin
Admin

Posts : 2424
Join date : 23.08.10
Age : 28

https://geoforum.forum2x2.ru

Back to top Go down

გამოკითხვები - Page 2 Empty Re: გამოკითხვები

Post by UnaGonzalita on Mon May 09, 2011 12:10 am

sxvisi azri nakleba dmainteresebs,gemvoneba me chmei gamachnia,vigacistvis saukeetso sxvistvis sheidzleba sshinelebaa,anu gaviwydeba rom mag gamokixtvesac da shedegebsac adamainebi adgnenn da ar gamoxatavs yvelas azrs,arc umravlesobisas,imarjvebs is visi fnabeis aqtiuroben da tu fanebi ar aqtiuroeb da ise igeben gadawyvetilebebs eg imas ar nishnavs orm yvelastvis an umravlesobistvisaa ase imtiom rom es mati piradi msoazrebaa
UnaGonzalita
UnaGonzalita

Posts : 937
Join date : 24.08.10
Age : 23

Back to top Go down

გამოკითხვები - Page 2 Empty Re: გამოკითხვები

Post by Admin on Mon May 09, 2011 12:12 am

UnaGonzalita wrote:sxvisi azri nakleba dmainteresebs,gemvoneba me chmei gamachnia,vigacistvis saukeetso sxvistvis sheidzleba sshinelebaa,anu gaviwydeba rom mag gamokixtvesac da shedegebsac adamainebi adgnenn da ar gamoxatavs yvelas azrs,arc umravlesobisas,imarjvebs is visi fnabeis aqtiuroben da tu fanebi ar aqtiuroeb da ise igeben gadawyvetilebebs eg imas ar nishnavs orm yvelastvis an umravlesobistvisaa ase imtiom rom es mati piradi msoazrebaa
xoda mashin tuar ici getyvi rom nebismieri saitis admins sheuzlia xma imas aamatos visac surs
oficialuri gamokitxvebi swored amgit gamochdeba
igive listaze admins sheuzlia xma imas aamatos visac surs
tuar ici amasac getyvi
da oficialurze specialuri adamianebi adevneben tvals da ar daushveben msgavsi ram moxdes
axla mixvdi rac aris oficialuris upiratesoba?

_________________
გამოკითხვები - Page 2 02qg4გამოკითხვები - Page 2 3486c
გამოკითხვები - Page 2 R8cpr

Admin
Admin

Posts : 2424
Join date : 23.08.10
Age : 28

https://geoforum.forum2x2.ru

Back to top Go down

გამოკითხვები - Page 2 Empty Re: გამოკითხვები

Post by SoyGonzalita on Mon May 09, 2011 12:13 am

Tatiaa,, xoo egreaa : )) magram chemtvis simartle gitxra mnishvneloba araaqvsi vis ramdeni fani hyavs da vin sad ras agamebs : )) sheidzleba adamians mxolod 10 fani hyavdes da is iyos sauketeso : )) amit ar ganisazgvreba! yvelas sxvadasxva gemovneba aqvs...nu mokled me vinc momwons da miyvars is chemtvis sauketesoa , igebs is gamokitxvebshi tu ara,, ase rom sisulelea amaze dava! (anano PM-shi mipasuxe ogodn itiq)
SoyGonzalita
SoyGonzalita

Posts : 746
Join date : 10.09.10
Age : 23
Location : Georgia : )

Back to top Go down

გამოკითხვები - Page 2 Empty Re: გამოკითხვები

Post by Admin on Mon May 09, 2011 12:15 am

SoyGonzalita wrote:Tatiaa,, xoo egreaa : )) magram chemtvis simartle gitxra mnishvneloba araaqvsi vis ramdeni fani hyavs da vin sad ras agamebs : )) sheidzleba adamians mxolod 10 fani hyavdes da is iyos sauketeso : )) amit ar ganisazgvreba! yvelas sxvadasxva gemovneba aqvs...nu mokled me vinc momwons da miyvars is chemtvis sauketesoa , igebs is gamokitxvebshi tu ara,, ase rom sisulelea amaze dava! (anano PM-shi mipasuxe ogodn itiq)
aba me sxva rames vizaxi ??????????? magram is rom sadgac romelime blogerze waago es arafers nishnavs chemi zemoxsenebuli mizezis gamo
nebismier blogerze amins sheuzlia xma imas aamatos visac tavad surs
iseve rogorc listaze sheuzlia xma imas miamatos visac surs telmis da gamokitxvis avtorma

_________________
გამოკითხვები - Page 2 02qg4გამოკითხვები - Page 2 3486c
გამოკითხვები - Page 2 R8cpr

Admin
Admin

Posts : 2424
Join date : 23.08.10
Age : 28

https://geoforum.forum2x2.ru

Back to top Go down

გამოკითხვები - Page 2 Empty Re: გამოკითხვები

Post by SoyGonzalita on Mon May 09, 2011 12:15 am

Admin wrote:
SoyGonzalita wrote:Tatiaa,, xoo egreaa : )) magram chemtvis simartle gitxra mnishvneloba araaqvsi vis ramdeni fani hyavs da vin sad ras agamebs : )) sheidzleba adamians mxolod 10 fani hyavdes da is iyos sauketeso : )) amit ar ganisazgvreba! yvelas sxvadasxva gemovneba aqvs...nu mokled me vinc momwons da miyvars is chemtvis sauketesoa , igebs is gamokitxvebshi tu ara,, ase rom sisulelea amaze dava! (anano PM-shi mipasuxe ogodn itiq)
aba me sxva rames vizaxi ??????????? magram is rom sadgac romelime blogerze waago es arafers nishnavs chemi zemoxsenebuli mizezis gamo
nebismier blogerze amins sheuzlia xma imas aamatos visac tavad surs
iseve rogorc listaze sheuzlia xma imas miamatos visac surs telmis da gamokitxvis avtorma
ki batono : )) gasagebiia! Question Twisted Evil Twisted Evil
SoyGonzalita
SoyGonzalita

Posts : 746
Join date : 10.09.10
Age : 23
Location : Georgia : )

Back to top Go down

გამოკითხვები - Page 2 Empty Re: გამოკითხვები

Post by Admin on Mon May 09, 2011 12:16 am

SoyGonzalita wrote:
Admin wrote:
SoyGonzalita wrote:Tatiaa,, xoo egreaa : )) magram chemtvis simartle gitxra mnishvneloba araaqvsi vis ramdeni fani hyavs da vin sad ras agamebs : )) sheidzleba adamians mxolod 10 fani hyavdes da is iyos sauketeso : )) amit ar ganisazgvreba! yvelas sxvadasxva gemovneba aqvs...nu mokled me vinc momwons da miyvars is chemtvis sauketesoa , igebs is gamokitxvebshi tu ara,, ase rom sisulelea amaze dava! (anano PM-shi mipasuxe ogodn itiq)
aba me sxva rames vizaxi ??????????? magram is rom sadgac romelime blogerze waago es arafers nishnavs chemi zemoxsenebuli mizezis gamo
nebismier blogerze amins sheuzlia xma imas aamatos visac tavad surs
iseve rogorc listaze sheuzlia xma imas miamatos visac surs telmis da gamokitxvis avtorma
ki batono : )) gasagebiia! Question Twisted Evil Twisted Evil
xoda es ver gagagebinet
ratomgac ise gaqvt warmodgenili jakis fanebi miclilebi arian da dgedagam listas uzian Razz Razz Razz

_________________
გამოკითხვები - Page 2 02qg4გამოკითხვები - Page 2 3486c
გამოკითხვები - Page 2 R8cpr

Admin
Admin

Posts : 2424
Join date : 23.08.10
Age : 28

https://geoforum.forum2x2.ru

Back to top Go down

გამოკითხვები - Page 2 Empty Re: გამოკითხვები

Post by SoyGonzalita on Mon May 09, 2011 12:18 am

Razz monkey ara ra sisuleleaaa : )) namdvilad ar maqvs eg warmodgenilii monkey
SoyGonzalita
SoyGonzalita

Posts : 746
Join date : 10.09.10
Age : 23
Location : Georgia : )

Back to top Go down

გამოკითხვები - Page 2 Empty Re: გამოკითხვები

Post by Admin on Mon May 09, 2011 12:19 am

SoyGonzalita wrote: Razz monkey ara ra sisuleleaaa : )) namdvilad ar maqvs eg warmodgenilii monkey
ravici sadac jaki igebs yvelgan msgavsi reaqciebia da
mitumetes axla jakis fyvela fanklubs grmad zinavs da xmebi rogor ematebat mashin Razz Razz Razz

_________________
გამოკითხვები - Page 2 02qg4გამოკითხვები - Page 2 3486c
გამოკითხვები - Page 2 R8cpr

Admin
Admin

Posts : 2424
Join date : 23.08.10
Age : 28

https://geoforum.forum2x2.ru

Back to top Go down

გამოკითხვები - Page 2 Empty Re: გამოკითხვები

Post by SoyGonzalita on Mon May 09, 2011 12:20 am

Basketball Sheidzleba shen gesmis aset reaqciad monkey sulac ar maqvs aseti reaqcia : ))
SoyGonzalita
SoyGonzalita

Posts : 746
Join date : 10.09.10
Age : 23
Location : Georgia : )

Back to top Go down

გამოკითხვები - Page 2 Empty Re: გამოკითხვები

Post by Admin on Mon May 09, 2011 12:21 am

jackybrv JACKY BRACAMONTES
No le entiendo nada a estooooo! jajaja.... Apenas aprendiendo... Im a fast lerner!!!! Besos...
20 Aug 09 Favorite Retweet Reply
2009 wlis 20 agvistos aq dadebuli pirveli posti 2 weliwad naxevari Razz Razz 2 weliwad naxevarshi naxevari milioni fani
sulac araa didi dro rac tviterzea

_________________
გამოკითხვები - Page 2 02qg4გამოკითხვები - Page 2 3486c
გამოკითხვები - Page 2 R8cpr

Admin
Admin

Posts : 2424
Join date : 23.08.10
Age : 28

https://geoforum.forum2x2.ru

Back to top Go down

გამოკითხვები - Page 2 Empty Re: გამოკითხვები

Post by SoyGonzalita on Mon May 09, 2011 12:22 am

Embarassed
SoyGonzalita
SoyGonzalita

Posts : 746
Join date : 10.09.10
Age : 23
Location : Georgia : )

Back to top Go down

გამოკითხვები - Page 2 Empty Re: გამოკითხვები

Post by Admin on Mon May 09, 2011 12:23 am

SoyGonzalita wrote: Embarassed
drovo ise izaxdnen ase megona 905 shi daregistrirda kide kai gadavamowme Question

_________________
გამოკითხვები - Page 2 02qg4გამოკითხვები - Page 2 3486c
გამოკითხვები - Page 2 R8cpr

Admin
Admin

Posts : 2424
Join date : 23.08.10
Age : 28

https://geoforum.forum2x2.ru

Back to top Go down

გამოკითხვები - Page 2 Empty Re: გამოკითხვები

Post by SoyGonzalita on Mon May 09, 2011 12:25 am

Very Happy 905 Very Happy me 904 vigulismxe magram araushavs Very Happy
SoyGonzalita
SoyGonzalita

Posts : 746
Join date : 10.09.10
Age : 23
Location : Georgia : )

Back to top Go down

გამოკითხვები - Page 2 Empty Re: გამოკითხვები

Post by Admin on Mon May 09, 2011 12:26 am

SoyGonzalita wrote: Very Happy 905 Very Happy me 904 vigulismxe magram araushavs Very Happy
1 weli mapatie Smile

_________________
გამოკითხვები - Page 2 02qg4გამოკითხვები - Page 2 3486c
გამოკითხვები - Page 2 R8cpr

Admin
Admin

Posts : 2424
Join date : 23.08.10
Age : 28

https://geoforum.forum2x2.ru

Back to top Go down

გამოკითხვები - Page 2 Empty Re: გამოკითხვები

Post by SoyGonzalita on Mon May 09, 2011 12:27 am

mipatiebia Very Happy
SoyGonzalita
SoyGonzalita

Posts : 746
Join date : 10.09.10
Age : 23
Location : Georgia : )

Back to top Go down

გამოკითხვები - Page 2 Empty Re: გამოკითხვები

Post by Admin on Mon May 09, 2011 12:27 am

SoyGonzalita wrote:mipatiebia Very Happy
@DAryMarita editis fani ar iyo tviterze?

_________________
გამოკითხვები - Page 2 02qg4გამოკითხვები - Page 2 3486c
გამოკითხვები - Page 2 R8cpr

Admin
Admin

Posts : 2424
Join date : 23.08.10
Age : 28

https://geoforum.forum2x2.ru

Back to top Go down

გამოკითხვები - Page 2 Empty Re: გამოკითხვები

Post by SoyGonzalita on Mon May 09, 2011 12:28 am

Kiiii, mgoni! ra iyo?
SoyGonzalita
SoyGonzalita

Posts : 746
Join date : 10.09.10
Age : 23
Location : Georgia : )

Back to top Go down

გამოკითხვები - Page 2 Empty Re: გამოკითხვები

Post by SoyGonzalita on Mon May 09, 2011 12:29 am

ui axla vnaxeee ! jaqcuelineee
SoyGonzalita
SoyGonzalita

Posts : 746
Join date : 10.09.10
Age : 23
Location : Georgia : )

Back to top Go down

გამოკითხვები - Page 2 Empty Re: გამოკითხვები

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Page 2 of 5 Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum